http://www.sundaywoods.com Main Menu1
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
กฏหมายไทย - ไม้

 

ไม้หวงห้าม มีกี่ประเภท

 ไม้หวงห้ามที่ทางการกำหนดไว้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ไม้หวงห้ามประเภท ก.  เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้เนื้อไม้มีคุณภาพดี ซึ่งใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้นั้น ทางการจะยอมให้ตัดฟัน และชักลาก ออกมาทำสินค้าได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน ได้กำหนดให้อยู่ในประเภทนี้มีจำนวนกว่า 250 ชนิด พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าภาคหลวงไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น

        *  ไม้มะค่าโมง  เป็นไม้ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง ดอกสีเขียว ผลเป็นฝักแบนหนาแห้งแข็ง ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณ

       *  ไม้ประดู่ เป็นไม้ผลัดใบ สูง 20-25 เมตร เนื้อไม้สีแดงคล้ำดอกสีเหลืองหอม ผลเป็นฝักแบนกลมมีครีบโดยรอบ ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณ

      *   อินทนิล เป็นไม้ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาล เป็นสะเก็ดร่อนออกบางๆ เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน ชอบขึ้นในป่าดิบแล้ง ริมลำธาร

      *   อื่นๆ เช่น ตะแบกเปลือกหนา ตะแบกเปลือกบาง เสลา ตะเคียน สนทะเล เต็งหรือแงะ รังหรือเปา ยางกรวด ยางพลวง เป็นต้น

2.    ไม้หวงห้ามประเภท 2 ได้แก่พันธ์ไม้บางชนิดที่ทางการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นไม้ชนิดดีมีค่าหายาก ทางการจะห้ามมิให้ตัดฟันโค่นล้มเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ  พันธุ์ไม้ที่ใช้ยางนำมากลั่นเป็นน้ำมันหรือชัน คือสนเขา ทั้งสนสองใบ และสนสามใบ  เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ต้นสูง 25-30 เมตร ใบรูปเข็ม    พันธุ์ไม้ที่มีปริมาณน้อยและหายากได้แก่ พญาไม้( ทั้ง สามชนิดคือ พญามะขามป้อมดง  ขุนไม้ และพญาไม้)  แปกลม ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 20-25 เมตร ขึ้นตามป่าดิบเขา  มะขามป้อมดง ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง0-25 เมตร ขึ้นตามป่าดิบ  สามพันปี ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 20-25 เมตร ใบเรียวเล็กปลายใบแหลม ขึ้นตามป่าดิบเขา ริมลำธาร  และไม้อื่นๆ เช่นกฤษณา หอม กระตุก กระเบาใหญ่ มะพอก รักใหญ่

นอกจากไม้หวงห้ามทั้งสองประเภทที่ยกตัวอย่างมานี้แล้ว ยังมีไม้อยู่อีก 2 ชนิด ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ให้เป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ คือไม้สักและไม้ยางทุกชนิด 

     *  ไม้สักเป็นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตร ดอกสีขาว เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ

    *  ไม้ยางเป็นไม้ยืนต้น ไม้ผลัดใบ สูง 30-40 เมตร ดอกสีชมพู ผลกลมปลายแหลม เนื้อไม้สีน้ำตาลขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ไม้ยางมีอยู่ด้วยกันมากชนิด ชนิดที่พบทั่วๆไป คือ  ยางนา ยางพาย ยางแดง ยางมันหมู ยางเสียน

(ข้อมูลจาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน)

 

ชนิดของไม้ธรรมชาติ โทนสี ลักษณะพิเศษ

  *  ตะแบก    สีเหลือง- เหลืองดำ   เนื้อแข็งปานกลาง แตกง่าย

  *  มะค่า   สีส้ม ส้มน้ำตาล  เนื้อแข็ง 

  *  ประดู่  สีแดง แดงคล้ำ  เนือแข็ง

  *  ชิงชัน  สีแดงดำ  เนื้อแข็งมาก

  *  สัก  สีเหลืองทอง - น้ำตาล   แข็งปานกลาง

  * จำปา  สีเหลือง-เหลืองเขียว  แข็งปานกลาง

  *  จามจุรี  สีน้ำตาล น้ำตาลดำ แข็งปานกลาง แตกง่าย

  *  แดง  สีแดง แดงดำ  เนื้อแข็ง

  *  ยางพารา สีขาว   เนื้อแข็งปานกลาง  ต้องจุ่มน้ำยากันปลวก

  *  ยางมาเลเซีย   สีแดง - แดงดำ  ลวดลายไม่สวย ราคาถูก

  *  บีช  สีขาวออกเหลือง   เนื้ออ่อน

  *  โอ๊ค  สีชมพู ขาวออกเทา ขาวออกเขียว  เนื้อแข็ง

  *  เมเปิ้ล  สีขาว ขาวชมพู  เนื้อแข็งปานกลาง

  *  เชอรี่  สีชมพู ชมพูดำ  เนื้อแข็งปานกลาง

 พื้นไม้เทียม

 คือกระดาษพิมพ์สีและลายไม้ทับหน้าด้วยฟิลม์พลาสติกบางอัดติดกับแผ่น MDF (ใยไม้อัด )  สัมผัสจะรู้สึกเป็นและลื่นเหมือนพลาสติก ใช้ได้ดีในสภาพอากาศแห้งและเย็น ไม่ค่อยเหมาะกับอากาศชื้น เพราะอาจจะบวมและพองขึ้น

 

 

 lalin_lovery@msn.com Webmaster.