http://www.sundaywoods.com วิธีการดูแลรักษาเนื้อไม้
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
วิธีการดูแลรักษาเนื้อไม้

วิธีการดูแลรักษาเนื้อไม้

      เนื่องจากไม้เป็นวัสดุธรรมชาติ  ดังนั้นย่อมชำรุดเสียหายไปตามธรรมชาติ  สภาพแวดล้อม แสงแดด ความชื้น การกัดกินของแมลง  ดังนั้นการดูแลรักษาที่ถูกต้องจึงมีความจำเป็น ไม้ที่ได้รับการปกป้องดูแลที่ดี สามารถใช้งานได้หลายชั่วอายุคน

     ไม้ที่แปรรูปออกจากโรงเลื่อย  ดูไม่น่าสนใจ จนเมื่อผ่านกระบวนการทำสีและตกแต่งผิวแล้ว จึงขับความสวยงาม และคุณค่าที่มีอยู่ในเนื้อไม้ได้เด่นชัด  ในสมัยก่อนช่างไม้ได้นำเอาวัสดุธรรมชาติ เช่นขี้ผึ้ง นำมันจากไม้บางชนิด มาใช้ตกแต่งผิว ปัจจุบัน ได้มีการคิดค้นวัสดุทั้งจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์ที่ดีนำมาใช้เคลือบผิวและตกแต่งสี ทำให้เพิ่มคุณค่าทั้งความงามและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น

     ขั้นตอนในการทำสีและตกแต่งผิว จะต้องพิถีพิถัน  พื้นผิวต้องสะอาด ขัดผิวอย่างดี ปราศจากรอยตำหนิ  ขั้นตอนการทำสีและตกแต่งผิวมีหลายแบบ ดังนี้

             - การย้อมสีด้วยน้ำยา วู๊ดสเตน ป้องกันแสงแดด และน้ำซึมเข้าเนื้อไม้

             - การตกแต่งผิวด้วยน้ำยา  วาร์นิช แล็กเกอร์ เชลแลก เพื่อขับลายไม้

     ก่อนจะทาน้ำยา ต้องเตรียมพื้นผิวให้เรียบ  วัสดุที่นำมาเตรียมพื้นผิวควรใช้ให้เหมาะสมได้แก่

                *    ดินสอพอง  มีลักษณะดินสีขาว เป็นก้อนหรือเป็นผง ผสมกับน้ำเพื่อให้นิ่ม  ใช้อุดร่องเสี้ยน หรือลงพื้น

                *    สารกันซึมหรือซีลเลอร์ ใช้เคลือบรองพื้นวัสดุที่มีรูพรุน หรือใช้เคลือบวัสดุที่อาจปล่อยสารบางประเภท ออกมาทำให้ฟิลม์ของวัสดุเคลือบเสียหาย สารกันซึมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่เดิมช่างใช้เชลแล็กเป็นตัวเคลือบผิว

                *    ฟิลเลอร์ ทำหน้าที่คล้อยดินสอพองอุดร่องไม้และอุดรอยแตกต่างๆ สามารถผสมกับสีย้อม สีฝุ่น ดินสี พื่อให้ได้สีตามต้องการ สามารถขัดถูด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ผิวเรียบได้ง่าย

      เมื่อเตรียมพื้นผิวได้ดีแล้ว ก็เลือกใช้วัสดุเคลือบผิวที่จะทำให้ไม้สวยงามและทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้  ได้แก่

                  * แลกเกอร์  มีทั้งชนิดเงาและด้าน  ใช้งานง่าย ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และการขูดขีด

                  * เชลแล็ก เป็นน้ำยาทาไม้ชนิดหนึ่งให้ความสวยงาม ทนทาน

                  * วาร์นิช หรือน้ำมันชักเงา ใช้ทาชิ้นงานเพื่อให้เกิดเงางาม ใส สวยงาม มักใช้กับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเรือน

 lalin_lovery@msn.com Webmaster.